SK
EN
DE
 
 
adak@orava.sk
+421 43 5892 033
+421 905 254 920
+421 918 767 671

Lucivna
Kubinska Hola
Aquarelax Dolny Kubin
Oravsky hrad
Vratna dolina
Rafting Orava
Rybolov Párnica
Sutovsky vodopad
 
  • *KULTÚRNO – HISTORICKÉ PAMIATKY A MÚZEÁ ORAVY *
  • Bobrova raľa-pamiatková rezervácia ľudovej architektúry (31km)
  • Františkova huta - železiareň (33 km)
  • Drevený artikulárny kostol (15 km)
  • Oravský hrad (17 km)
  • Florinov dom (9 km)
  • Splav po Orave (1 km)
  • Štrkoviská - rybolov (2 km)
  • Múzeum oravskej dediny Zuberec - Brestová (55 km)


Bobrova raľa Podbiel

   Bobrova raľa sa nachádza v Oravskej obci Podbiel.Ide o najväčší zachovaný komplex pôvodnej ľudovej architektúry v strednej Európe. Nájdeme tu až 64 pôvodných dreveníc z konca 19. storočia. Pôvodne bývali v jednom dome spolu dve rodiny – každá v jednej izbe a kuchyňu s pitvorom mali spoločné.

Františkova huta Podbiel

   Františkova huta (Hámor) je technická pamiatka, ruina továrenskej haly železiarne z roku 1836. Nachádza sa na Orave, pri obci Podbiel, v doline Studeného potoka.Zachovaná ostala klasicistická fasáda, obvodové múry, vysoká pec, prívodný a odpadový kanál, hámor, dúchadlová komora, halda železnej rudy.

Drevený kostol r.1688 Leštiny

   Bol postavený v rokoch 1688 až 1689 na príkaz Jóba Zmeškala, kapitána hradnej stráže na Oravskom hrade a prvého „vicišpána“ v Dolnom Kubíne. Pôvodná stavba bola bez veže a bez zvonov.V 70. rokoch 18. storočia bol kostol zrekonštruovaný a vonkajšiu rustikálnu fasádu nahradilo doskové debnenie. V roku 1977 bola pri kostole postavená zvonica a neskôr bola s kostolom spojená prekrytým schodiskom. Interiér kostola je bohato zdobený a vyniká rôznorodosťou tvarou, farieb a motívov.

Oravský hrad r. 1267 Oravský Podzámok

   Oravský hrad sa člení na horný, stredný a dolný hrad. Horný hrad tvorí Citadela - najstaršia časť hradu, ktorá bola postavená v 13. storočí a slúžila na obranu hradu. Stredný hrad sa skladá z Korvínovho paláca, paláca Jána z Dubovca a obytnej veže. Dolný hrad tvorí Turzov palác, kaplnka svätého Michala, západná a východná bašta, budova fary a obranný systém zložený z prvej, druhej a tretej hradnej brány.

Florinov dom Dolný Kubín

   Starý remeselnícky, pôvodne farbiarsky dom, nachádzajúci sa v historickom centre Dolného Kubína obýval v rokoch 1953 – 1973 významný slovenský básnik, publicista, diplomat a osvetový pracovník Teodor Herkeľ Florin, ktorý sa zaslúžil o organizovanie známej celoslovenskej prehliadky umeleckého prednesu, tzv. Hviezdoslavovho Kubína.

Splav po Orave

   Splavuje sa posledný úsek rieky Orava od Párnice po sútok s Váhom pri obci Kraľovany. Tento úsek preteká peknou a príjemnou Kraľovianskou dolinou. Splav je vhodný aj pre rodiny s deťmi. Dĺžka splavu od Párnice (resp. od Oravskej Poruby) po Kraľovany je 8 - 9 km. Sprav trvá 1,5 - 2 hodiny.

Rybolov - Párnické jazerá

   Vodná plocha štrkoviska Párnica pozostáva zo 17 vodných plôch pri obci Párnica - Záhrabovo. Okolo väčšiny jazier je spevnená cesta prejazná autom, takže ku všetkým lovným miestam sa pohodlne dostanete. Vyskytuje sa tu kapor rybničný, karas, mieň, pleskáč vysoký, lieň sliznatý, amur biely, ostriež, zubáč veľkoústy, šťuka severná, úhor európsky, pstruh dúhový, plotica, červenica, belička, hrebenačka.

Múzeum oravskej dediny Zuberec-Brestová

   Len 3 km od Zuberca sa na poľane Brestová pod Západnými Tatrami nachádza jedinečný skanzen - Múzeum oravskej dediny. Jeho stredom preteká Studený potok, na brehoch ktorého je na ploche približne 20 ha postavená dedina - súbor charakteristických ľudových stavieb z jednotlivých oravských regiónov.

*Galéria Márie Medveckej Tvrdošín

*Hviezdoslavova hájovňa Oravská Polhora

*Čaplovičova Bibliotéka Dolný Kubín

*Dom Martina Kukučína Jasenová